URUSEI YATSURA

Urusei Yatsura Bluray | Lamu, Lum, Those Obnoxious Aliens Bluray (1986)

Urusei Yatsura” (うる星やつら) là bộ manga dài tập đầu tiên của tác giả Takahashi Rumiko. Nhân vật chính của bộ truyện là Moroboshi Ataru, cậu học sinh trung học phổ thông nổi tiếng khắp thị trấn Tomobiki vì sự vô dụng, đen đủi và... tính thích cưa gái của mình. Khi người hành tinh xâm lược trái đất, Ataru lại được máy tính của họ chọn như là người duy nhất có thể cứu được hành tinh của mình bằng cách bắt được công chúa Lum trong trò chơi đuổi bắt trong vòng 10 ngày. 9 ngày đầu hoàn toàn không suôn sẻ gì vì có một điều Ataru không ngờ tới: Lum biết bay! Nhưng vào ngày thứ 10, Ataru như được tiếp thêm sức mạnh nhờ vào lời hứa sẽ lấy anh chàng này làm chồng của Shinobu, bạn gái Ataru, nếu cậu ta thắng. Và cuối cùng Ataru đã làm được một điều mà ít ai ngờ tới là bắt được Lum(dù chơi không fair-play cho lắm). Tuy nhiên do quá vui mừng, anh chàng này đã hét lên rằng: Cuối cùng thì ta đã có thể lập gia đình được rồi làm cho Lum hiểu lầm rằng anh chàng này muốn lấy mình. Rất vui vẻ, Lum... nhận lời kèm theo câu nói:Nếu anh định ngoại tình thì....Đến đây Ataru mới biết thêm một điều nữa về Lum: cô ta biết phóng điện. Và từ đây bắt đầu một câu truyện tình hài hước giữa hai kẻ cực kì cứng đầu: một Oni girl xinh đẹp và anh chàng máu gái nhất thế giới....

198624 phút 510 lượt xem 0 lượt thích 0 bình luận


Loading...
Thông tin
Nhân vật
Bình luận
Video
Chia sẻ
  • Dạng anime: TV Series
  • Trạng thái: 20/195Xem Tập 20
  • Nguồn:
  • Season: Mùa Xuân
  • Studio: Studio Pierrot, Studio Deen
  • Lịch chiếu:
Nhân vật đang được cập nhật
PV đang được cập nhật
Keywords: URUSEI YATSURA tap 1, URUSEI YATSURA tap 2, URUSEI YATSURA tap 3, URUSEI YATSURA tap 4, URUSEI YATSURA tap 5, URUSEI YATSURA tap 6, URUSEI YATSURA tap 7, URUSEI YATSURA tap 8, URUSEI YATSURA tap 9, URUSEI YATSURA tap 10, URUSEI YATSURA tap 11, URUSEI YATSURA tap 12, URUSEI YATSURA tap 13, URUSEI YATSURA tap 14, URUSEI YATSURA tap 15, URUSEI YATSURA tap 16, URUSEI YATSURA tap 17, URUSEI YATSURA tap 18, URUSEI YATSURA tap 19, URUSEI YATSURA tap 20, URUSEI YATSURA tap 21, URUSEI YATSURA tap 22, URUSEI YATSURA tap 23, URUSEI YATSURA tap 24, URUSEI YATSURA tap 25, URUSEI YATSURA tap 26, URUSEI YATSURA tap 27, URUSEI YATSURA tap 28, URUSEI YATSURA tap 29, URUSEI YATSURA tap 30, URUSEI YATSURA tap 31, URUSEI YATSURA tap 32, URUSEI YATSURA tap 33, URUSEI YATSURA tap 34, URUSEI YATSURA tap 35, URUSEI YATSURA tap 36, URUSEI YATSURA tap 37, URUSEI YATSURA tap 38, URUSEI YATSURA tap 39, URUSEI YATSURA tap 40, URUSEI YATSURA tap 41, URUSEI YATSURA tap 42, URUSEI YATSURA tap 43, URUSEI YATSURA tap 44, URUSEI YATSURA tap 45, URUSEI YATSURA tap 46, URUSEI YATSURA tap 47, URUSEI YATSURA tap 48, URUSEI YATSURA tap 49, URUSEI YATSURA tap 50, URUSEI YATSURA tap 51, URUSEI YATSURA tap 52, URUSEI YATSURA tap 53, URUSEI YATSURA tap 54, URUSEI YATSURA tap 55, URUSEI YATSURA tap 56, URUSEI YATSURA tap 57, URUSEI YATSURA tap 58, URUSEI YATSURA tap 59, URUSEI YATSURA tap 60, URUSEI YATSURA tap 61, URUSEI YATSURA tap 62, URUSEI YATSURA tap 63, URUSEI YATSURA tap 64, URUSEI YATSURA tap 65, URUSEI YATSURA tap 66, URUSEI YATSURA tap 67, URUSEI YATSURA tap 68, URUSEI YATSURA tap 69, URUSEI YATSURA tap 70, URUSEI YATSURA tap 71, URUSEI YATSURA tap 72, URUSEI YATSURA tap 73, URUSEI YATSURA tap 74, URUSEI YATSURA tap 75, URUSEI YATSURA tap 76, URUSEI YATSURA tap 77, URUSEI YATSURA tap 78, URUSEI YATSURA tap 79, URUSEI YATSURA tap 80, URUSEI YATSURA tap 81, URUSEI YATSURA tap 82, URUSEI YATSURA tap 83, URUSEI YATSURA tap 84, URUSEI YATSURA tap 85, URUSEI YATSURA tap 86, URUSEI YATSURA tap 87, URUSEI YATSURA tap 88, URUSEI YATSURA tap 89, URUSEI YATSURA tap 90, URUSEI YATSURA tap 91, URUSEI YATSURA tap 92, URUSEI YATSURA tap 93, URUSEI YATSURA tap 94, URUSEI YATSURA tap 95, URUSEI YATSURA tap 96, URUSEI YATSURA tap 97, URUSEI YATSURA tap 98, URUSEI YATSURA tap 99, URUSEI YATSURA tap 100, URUSEI YATSURA tap 101, URUSEI YATSURA tap 102, URUSEI YATSURA tap 103, URUSEI YATSURA tap 104, URUSEI YATSURA tap 105, URUSEI YATSURA tap 106, URUSEI YATSURA tap 107, URUSEI YATSURA tap 108, URUSEI YATSURA tap 109, URUSEI YATSURA tap 110, URUSEI YATSURA tap 111, URUSEI YATSURA tap 112, URUSEI YATSURA tap 113, URUSEI YATSURA tap 114, URUSEI YATSURA tap 115, URUSEI YATSURA tap 116, URUSEI YATSURA tap 117, URUSEI YATSURA tap 118, URUSEI YATSURA tap 119, URUSEI YATSURA tap 120, URUSEI YATSURA tap 121, URUSEI YATSURA tap 122, URUSEI YATSURA tap 123, URUSEI YATSURA tap 124, URUSEI YATSURA tap 125, URUSEI YATSURA tap 126, URUSEI YATSURA tap 127, URUSEI YATSURA tap 128, URUSEI YATSURA tap 129, URUSEI YATSURA tap 130, URUSEI YATSURA tap 131, URUSEI YATSURA tap 132, URUSEI YATSURA tap 133, URUSEI YATSURA tap 134, URUSEI YATSURA tap 135, URUSEI YATSURA tap 136, URUSEI YATSURA tap 137, URUSEI YATSURA tap 138, URUSEI YATSURA tap 139, URUSEI YATSURA tap 140, URUSEI YATSURA tap 141, URUSEI YATSURA tap 142, URUSEI YATSURA tap 143, URUSEI YATSURA tap 144, URUSEI YATSURA tap 145, URUSEI YATSURA tap 146, URUSEI YATSURA tap 147, URUSEI YATSURA tap 148, URUSEI YATSURA tap 149, URUSEI YATSURA tap 150, URUSEI YATSURA tap 151, URUSEI YATSURA tap 152, URUSEI YATSURA tap 153, URUSEI YATSURA tap 154, URUSEI YATSURA tap 155, URUSEI YATSURA tap 156, URUSEI YATSURA tap 157, URUSEI YATSURA tap 158, URUSEI YATSURA tap 159, URUSEI YATSURA tap 160, URUSEI YATSURA tap 161, URUSEI YATSURA tap 162, URUSEI YATSURA tap 163, URUSEI YATSURA tap 164, URUSEI YATSURA tap 165, URUSEI YATSURA tap 166, URUSEI YATSURA tap 167, URUSEI YATSURA tap 168, URUSEI YATSURA tap 169, URUSEI YATSURA tap 170, URUSEI YATSURA tap 171, URUSEI YATSURA tap 172, URUSEI YATSURA tap 173, URUSEI YATSURA tap 174, URUSEI YATSURA tap 175, URUSEI YATSURA tap 176, URUSEI YATSURA tap 177, URUSEI YATSURA tap 178, URUSEI YATSURA tap 179, URUSEI YATSURA tap 180, URUSEI YATSURA tap 181, URUSEI YATSURA tap 182, URUSEI YATSURA tap 183, URUSEI YATSURA tap 184, URUSEI YATSURA tap 185, URUSEI YATSURA tap 186, URUSEI YATSURA tap 187, URUSEI YATSURA tap 188, URUSEI YATSURA tap 189, URUSEI YATSURA tap 190, URUSEI YATSURA tap 191, URUSEI YATSURA tap 192, URUSEI YATSURA tap 193, URUSEI YATSURA tap 194, URUSEI YATSURA tap 195, Urusei Yatsura Bluray tap 1, Urusei Yatsura Bluray tap 2, Urusei Yatsura Bluray tap 3, Urusei Yatsura Bluray tap 4, Urusei Yatsura Bluray tap 5, Urusei Yatsura Bluray tap 6, Urusei Yatsura Bluray tap 7, Urusei Yatsura Bluray tap 8, Urusei Yatsura Bluray tap 9, Urusei Yatsura Bluray tap 10, Urusei Yatsura Bluray tap 11, Urusei Yatsura Bluray tap 12, Urusei Yatsura Bluray tap 13, Urusei Yatsura Bluray tap 14, Urusei Yatsura Bluray tap 15, Urusei Yatsura Bluray tap 16, Urusei Yatsura Bluray tap 17, Urusei Yatsura Bluray tap 18, Urusei Yatsura Bluray tap 19, Urusei Yatsura Bluray tap 20, Urusei Yatsura Bluray tap 21, Urusei Yatsura Bluray tap 22, Urusei Yatsura Bluray tap 23, Urusei Yatsura Bluray tap 24, Urusei Yatsura Bluray tap 25, Urusei Yatsura Bluray tap 26, Urusei Yatsura Bluray tap 27, Urusei Yatsura Bluray tap 28, Urusei Yatsura Bluray tap 29, Urusei Yatsura Bluray tap 30, Urusei Yatsura Bluray tap 31, Urusei Yatsura Bluray tap 32, Urusei Yatsura Bluray tap 33, Urusei Yatsura Bluray tap 34, Urusei Yatsura Bluray tap 35, Urusei Yatsura Bluray tap 36, Urusei Yatsura Bluray tap 37, Urusei Yatsura Bluray tap 38, Urusei Yatsura Bluray tap 39, Urusei Yatsura Bluray tap 40, Urusei Yatsura Bluray tap 41, Urusei Yatsura Bluray tap 42, Urusei Yatsura Bluray tap 43, Urusei Yatsura Bluray tap 44, Urusei Yatsura Bluray tap 45, Urusei Yatsura Bluray tap 46, Urusei Yatsura Bluray tap 47, Urusei Yatsura Bluray tap 48, Urusei Yatsura Bluray tap 49, Urusei Yatsura Bluray tap 50, Urusei Yatsura Bluray tap 51, Urusei Yatsura Bluray tap 52, Urusei Yatsura Bluray tap 53, Urusei Yatsura Bluray tap 54, Urusei Yatsura Bluray tap 55, Urusei Yatsura Bluray tap 56, Urusei Yatsura Bluray tap 57, Urusei Yatsura Bluray tap 58, Urusei Yatsura Bluray tap 59, Urusei Yatsura Bluray tap 60, Urusei Yatsura Bluray tap 61, Urusei Yatsura Bluray tap 62, Urusei Yatsura Bluray tap 63, Urusei Yatsura Bluray tap 64, Urusei Yatsura Bluray tap 65, Urusei Yatsura Bluray tap 66, Urusei Yatsura Bluray tap 67, Urusei Yatsura Bluray tap 68, Urusei Yatsura Bluray tap 69, Urusei Yatsura Bluray tap 70, Urusei Yatsura Bluray tap 71, Urusei Yatsura Bluray tap 72, Urusei Yatsura Bluray tap 73, Urusei Yatsura Bluray tap 74, Urusei Yatsura Bluray tap 75, Urusei Yatsura Bluray tap 76, Urusei Yatsura Bluray tap 77, Urusei Yatsura Bluray tap 78, Urusei Yatsura Bluray tap 79, Urusei Yatsura Bluray tap 80, Urusei Yatsura Bluray tap 81, Urusei Yatsura Bluray tap 82, Urusei Yatsura Bluray tap 83, Urusei Yatsura Bluray tap 84, Urusei Yatsura Bluray tap 85, Urusei Yatsura Bluray tap 86, Urusei Yatsura Bluray tap 87, Urusei Yatsura Bluray tap 88, Urusei Yatsura Bluray tap 89, Urusei Yatsura Bluray tap 90, Urusei Yatsura Bluray tap 91, Urusei Yatsura Bluray tap 92, Urusei Yatsura Bluray tap 93, Urusei Yatsura Bluray tap 94, Urusei Yatsura Bluray tap 95, Urusei Yatsura Bluray tap 96, Urusei Yatsura Bluray tap 97, Urusei Yatsura Bluray tap 98, Urusei Yatsura Bluray tap 99, Urusei Yatsura Bluray tap 100, Urusei Yatsura Bluray tap 101, Urusei Yatsura Bluray tap 102, Urusei Yatsura Bluray tap 103, Urusei Yatsura Bluray tap 104, Urusei Yatsura Bluray tap 105, Urusei Yatsura Bluray tap 106, Urusei Yatsura Bluray tap 107, Urusei Yatsura Bluray tap 108, Urusei Yatsura Bluray tap 109, Urusei Yatsura Bluray tap 110, Urusei Yatsura Bluray tap 111, Urusei Yatsura Bluray tap 112, Urusei Yatsura Bluray tap 113, Urusei Yatsura Bluray tap 114, Urusei Yatsura Bluray tap 115, Urusei Yatsura Bluray tap 116, Urusei Yatsura Bluray tap 117, Urusei Yatsura Bluray tap 118, Urusei Yatsura Bluray tap 119, Urusei Yatsura Bluray tap 120, Urusei Yatsura Bluray tap 121, Urusei Yatsura Bluray tap 122, Urusei Yatsura Bluray tap 123, Urusei Yatsura Bluray tap 124, Urusei Yatsura Bluray tap 125, Urusei Yatsura Bluray tap 126, Urusei Yatsura Bluray tap 127, Urusei Yatsura Bluray tap 128, Urusei Yatsura Bluray tap 129, Urusei Yatsura Bluray tap 130, Urusei Yatsura Bluray tap 131, Urusei Yatsura Bluray tap 132, Urusei Yatsura Bluray tap 133, Urusei Yatsura Bluray tap 134, Urusei Yatsura Bluray tap 135, Urusei Yatsura Bluray tap 136, Urusei Yatsura Bluray tap 137, Urusei Yatsura Bluray tap 138, Urusei Yatsura Bluray tap 139, Urusei Yatsura Bluray tap 140, Urusei Yatsura Bluray tap 141, Urusei Yatsura Bluray tap 142, Urusei Yatsura Bluray tap 143, Urusei Yatsura Bluray tap 144, Urusei Yatsura Bluray tap 145, Urusei Yatsura Bluray tap 146, Urusei Yatsura Bluray tap 147, Urusei Yatsura Bluray tap 148, Urusei Yatsura Bluray tap 149, Urusei Yatsura Bluray tap 150, Urusei Yatsura Bluray tap 151, Urusei Yatsura Bluray tap 152, Urusei Yatsura Bluray tap 153, Urusei Yatsura Bluray tap 154, Urusei Yatsura Bluray tap 155, Urusei Yatsura Bluray tap 156, Urusei Yatsura Bluray tap 157, Urusei Yatsura Bluray tap 158, Urusei Yatsura Bluray tap 159, Urusei Yatsura Bluray tap 160, Urusei Yatsura Bluray tap 161, Urusei Yatsura Bluray tap 162, Urusei Yatsura Bluray tap 163, Urusei Yatsura Bluray tap 164, Urusei Yatsura Bluray tap 165, Urusei Yatsura Bluray tap 166, Urusei Yatsura Bluray tap 167, Urusei Yatsura Bluray tap 168, Urusei Yatsura Bluray tap 169, Urusei Yatsura Bluray tap 170, Urusei Yatsura Bluray tap 171, Urusei Yatsura Bluray tap 172, Urusei Yatsura Bluray tap 173, Urusei Yatsura Bluray tap 174, Urusei Yatsura Bluray tap 175, Urusei Yatsura Bluray tap 176, Urusei Yatsura Bluray tap 177, Urusei Yatsura Bluray tap 178, Urusei Yatsura Bluray tap 179, Urusei Yatsura Bluray tap 180, Urusei Yatsura Bluray tap 181, Urusei Yatsura Bluray tap 182, Urusei Yatsura Bluray tap 183, Urusei Yatsura Bluray tap 184, Urusei Yatsura Bluray tap 185, Urusei Yatsura Bluray tap 186, Urusei Yatsura Bluray tap 187, Urusei Yatsura Bluray tap 188, Urusei Yatsura Bluray tap 189, Urusei Yatsura Bluray tap 190, Urusei Yatsura Bluray tap 191, Urusei Yatsura Bluray tap 192, Urusei Yatsura Bluray tap 193, Urusei Yatsura Bluray tap 194, Urusei Yatsura Bluray tap 195, Xem Anime URUSEI YATSURA VietSub, URUSEI YATSURA VietSub, URUSEI YATSURA 1986 VietSub, URUSEI YATSURA Full HD, URUSEI YATSURA, URUSEI YATSURA bản đẹp, URUSEI YATSURA trọn bộ, Anime URUSEI YATSURA, URUSEI YATSURA phụ đề, Urusei Yatsura Bluray, Urusei Yatsura Bluray VietSub, Urusei Yatsura Bluray 1986 VietSub, Urusei Yatsura Bluray full HD, Urusei Yatsura Bluray bản đẹp, Urusei Yatsura Bluray trọn bộ, Urusei Yatsura Bluray phụ đề, Urusei Yatsura Bluray Tap Cuoi, Urusei Yatsura Bluray trọn bộ
DMCA.com Protection Status