Fairy Tail

FAIRY TAIL, FT | フェアリーテイル

Câu chuyện về một cô thiếu nữ tên Lucy Heartfilia, khao khát của cô là gia nhập Hội Pháp sư nổi tiếng Fairy Tail. Trên đường phiêu lưu, Lucy đã vô tình gặp gỡ Natsu "Salamander" Dragneel, một thành viên của Fairy Tail, người sở hữu pháp thuật cổ đại Sát Long. Thế rồi Lucy được Natsu giới thiệu vào Hội Pháp sư Fairy Tail và cùng anh chàng này tham gia vô số nhiệm vụ khó khăn nhưng cũng không kém phần thú vị.

200924 phút 5886 lượt xem 3 lượt thích 0 bình luận


Loading...
Thông tin
Nhân vật
Bình luận
Video
Chia sẻ
  • Dạng anime: TV Series
  • Trạng thái: 175/175Xem Tập 175
  • Nguồn: Manga
  • Season: Mùa Thu
  • Studio: Satelight,A-1 Pictures
Nhân vật đang được cập nhật
Keywords: Fairy Tail tap 1, Fairy Tail tap 2, Fairy Tail tap 3, Fairy Tail tap 4, Fairy Tail tap 5, Fairy Tail tap 6, Fairy Tail tap 7, Fairy Tail tap 8, Fairy Tail tap 9, Fairy Tail tap 10, Fairy Tail tap 11, Fairy Tail tap 12, Fairy Tail tap 13, Fairy Tail tap 14, Fairy Tail tap 15, Fairy Tail tap 16, Fairy Tail tap 17, Fairy Tail tap 18, Fairy Tail tap 19, Fairy Tail tap 20, Fairy Tail tap 21, Fairy Tail tap 22, Fairy Tail tap 23, Fairy Tail tap 24, Fairy Tail tap 25, Fairy Tail tap 26, Fairy Tail tap 27, Fairy Tail tap 28, Fairy Tail tap 29, Fairy Tail tap 30, Fairy Tail tap 31, Fairy Tail tap 32, Fairy Tail tap 33, Fairy Tail tap 34, Fairy Tail tap 35, Fairy Tail tap 36, Fairy Tail tap 37, Fairy Tail tap 38, Fairy Tail tap 39, Fairy Tail tap 40, Fairy Tail tap 41, Fairy Tail tap 42, Fairy Tail tap 43, Fairy Tail tap 44, Fairy Tail tap 45, Fairy Tail tap 46, Fairy Tail tap 47, Fairy Tail tap 48, Fairy Tail tap 49, Fairy Tail tap 50, Fairy Tail tap 51, Fairy Tail tap 52, Fairy Tail tap 53, Fairy Tail tap 54, Fairy Tail tap 55, Fairy Tail tap 56, Fairy Tail tap 57, Fairy Tail tap 58, Fairy Tail tap 59, Fairy Tail tap 60, Fairy Tail tap 61, Fairy Tail tap 62, Fairy Tail tap 63, Fairy Tail tap 64, Fairy Tail tap 65, Fairy Tail tap 66, Fairy Tail tap 67, Fairy Tail tap 68, Fairy Tail tap 69, Fairy Tail tap 70, Fairy Tail tap 71, Fairy Tail tap 72, Fairy Tail tap 73, Fairy Tail tap 74, Fairy Tail tap 75, Fairy Tail tap 76, Fairy Tail tap 77, Fairy Tail tap 78, Fairy Tail tap 79, Fairy Tail tap 80, Fairy Tail tap 81, Fairy Tail tap 82, Fairy Tail tap 83, Fairy Tail tap 84, Fairy Tail tap 85, Fairy Tail tap 86, Fairy Tail tap 87, Fairy Tail tap 88, Fairy Tail tap 89, Fairy Tail tap 90, Fairy Tail tap 91, Fairy Tail tap 92, Fairy Tail tap 93, Fairy Tail tap 94, Fairy Tail tap 95, Fairy Tail tap 96, Fairy Tail tap 97, Fairy Tail tap 98, Fairy Tail tap 99, Fairy Tail tap 100, Fairy Tail tap 101, Fairy Tail tap 102, Fairy Tail tap 103, Fairy Tail tap 104, Fairy Tail tap 105, Fairy Tail tap 106, Fairy Tail tap 107, Fairy Tail tap 108, Fairy Tail tap 109, Fairy Tail tap 110, Fairy Tail tap 111, Fairy Tail tap 112, Fairy Tail tap 113, Fairy Tail tap 114, Fairy Tail tap 115, Fairy Tail tap 116, Fairy Tail tap 117, Fairy Tail tap 118, Fairy Tail tap 119, Fairy Tail tap 120, Fairy Tail tap 121, Fairy Tail tap 122, Fairy Tail tap 123, Fairy Tail tap 124, Fairy Tail tap 125, Fairy Tail tap 126, Fairy Tail tap 127, Fairy Tail tap 128, Fairy Tail tap 129, Fairy Tail tap 130, Fairy Tail tap 131, Fairy Tail tap 132, Fairy Tail tap 133, Fairy Tail tap 134, Fairy Tail tap 135, Fairy Tail tap 136, Fairy Tail tap 137, Fairy Tail tap 138, Fairy Tail tap 139, Fairy Tail tap 140, Fairy Tail tap 141, Fairy Tail tap 142, Fairy Tail tap 143, Fairy Tail tap 144, Fairy Tail tap 145, Fairy Tail tap 146, Fairy Tail tap 147, Fairy Tail tap 148, Fairy Tail tap 149, Fairy Tail tap 150, Fairy Tail tap 151, Fairy Tail tap 152, Fairy Tail tap 153, Fairy Tail tap 154, Fairy Tail tap 155, Fairy Tail tap 156, Fairy Tail tap 157, Fairy Tail tap 158, Fairy Tail tap 159, Fairy Tail tap 160, Fairy Tail tap 161, Fairy Tail tap 162, Fairy Tail tap 163, Fairy Tail tap 164, Fairy Tail tap 165, Fairy Tail tap 166, Fairy Tail tap 167, Fairy Tail tap 168, Fairy Tail tap 169, Fairy Tail tap 170, Fairy Tail tap 171, Fairy Tail tap 172, Fairy Tail tap 173, Fairy Tail tap 174, Fairy Tail tap 175, FAIRY TAIL, FT tap 1, FAIRY TAIL, FT tap 2, FAIRY TAIL, FT tap 3, FAIRY TAIL, FT tap 4, FAIRY TAIL, FT tap 5, FAIRY TAIL, FT tap 6, FAIRY TAIL, FT tap 7, FAIRY TAIL, FT tap 8, FAIRY TAIL, FT tap 9, FAIRY TAIL, FT tap 10, FAIRY TAIL, FT tap 11, FAIRY TAIL, FT tap 12, FAIRY TAIL, FT tap 13, FAIRY TAIL, FT tap 14, FAIRY TAIL, FT tap 15, FAIRY TAIL, FT tap 16, FAIRY TAIL, FT tap 17, FAIRY TAIL, FT tap 18, FAIRY TAIL, FT tap 19, FAIRY TAIL, FT tap 20, FAIRY TAIL, FT tap 21, FAIRY TAIL, FT tap 22, FAIRY TAIL, FT tap 23, FAIRY TAIL, FT tap 24, FAIRY TAIL, FT tap 25, FAIRY TAIL, FT tap 26, FAIRY TAIL, FT tap 27, FAIRY TAIL, FT tap 28, FAIRY TAIL, FT tap 29, FAIRY TAIL, FT tap 30, FAIRY TAIL, FT tap 31, FAIRY TAIL, FT tap 32, FAIRY TAIL, FT tap 33, FAIRY TAIL, FT tap 34, FAIRY TAIL, FT tap 35, FAIRY TAIL, FT tap 36, FAIRY TAIL, FT tap 37, FAIRY TAIL, FT tap 38, FAIRY TAIL, FT tap 39, FAIRY TAIL, FT tap 40, FAIRY TAIL, FT tap 41, FAIRY TAIL, FT tap 42, FAIRY TAIL, FT tap 43, FAIRY TAIL, FT tap 44, FAIRY TAIL, FT tap 45, FAIRY TAIL, FT tap 46, FAIRY TAIL, FT tap 47, FAIRY TAIL, FT tap 48, FAIRY TAIL, FT tap 49, FAIRY TAIL, FT tap 50, FAIRY TAIL, FT tap 51, FAIRY TAIL, FT tap 52, FAIRY TAIL, FT tap 53, FAIRY TAIL, FT tap 54, FAIRY TAIL, FT tap 55, FAIRY TAIL, FT tap 56, FAIRY TAIL, FT tap 57, FAIRY TAIL, FT tap 58, FAIRY TAIL, FT tap 59, FAIRY TAIL, FT tap 60, FAIRY TAIL, FT tap 61, FAIRY TAIL, FT tap 62, FAIRY TAIL, FT tap 63, FAIRY TAIL, FT tap 64, FAIRY TAIL, FT tap 65, FAIRY TAIL, FT tap 66, FAIRY TAIL, FT tap 67, FAIRY TAIL, FT tap 68, FAIRY TAIL, FT tap 69, FAIRY TAIL, FT tap 70, FAIRY TAIL, FT tap 71, FAIRY TAIL, FT tap 72, FAIRY TAIL, FT tap 73, FAIRY TAIL, FT tap 74, FAIRY TAIL, FT tap 75, FAIRY TAIL, FT tap 76, FAIRY TAIL, FT tap 77, FAIRY TAIL, FT tap 78, FAIRY TAIL, FT tap 79, FAIRY TAIL, FT tap 80, FAIRY TAIL, FT tap 81, FAIRY TAIL, FT tap 82, FAIRY TAIL, FT tap 83, FAIRY TAIL, FT tap 84, FAIRY TAIL, FT tap 85, FAIRY TAIL, FT tap 86, FAIRY TAIL, FT tap 87, FAIRY TAIL, FT tap 88, FAIRY TAIL, FT tap 89, FAIRY TAIL, FT tap 90, FAIRY TAIL, FT tap 91, FAIRY TAIL, FT tap 92, FAIRY TAIL, FT tap 93, FAIRY TAIL, FT tap 94, FAIRY TAIL, FT tap 95, FAIRY TAIL, FT tap 96, FAIRY TAIL, FT tap 97, FAIRY TAIL, FT tap 98, FAIRY TAIL, FT tap 99, FAIRY TAIL, FT tap 100, FAIRY TAIL, FT tap 101, FAIRY TAIL, FT tap 102, FAIRY TAIL, FT tap 103, FAIRY TAIL, FT tap 104, FAIRY TAIL, FT tap 105, FAIRY TAIL, FT tap 106, FAIRY TAIL, FT tap 107, FAIRY TAIL, FT tap 108, FAIRY TAIL, FT tap 109, FAIRY TAIL, FT tap 110, FAIRY TAIL, FT tap 111, FAIRY TAIL, FT tap 112, FAIRY TAIL, FT tap 113, FAIRY TAIL, FT tap 114, FAIRY TAIL, FT tap 115, FAIRY TAIL, FT tap 116, FAIRY TAIL, FT tap 117, FAIRY TAIL, FT tap 118, FAIRY TAIL, FT tap 119, FAIRY TAIL, FT tap 120, FAIRY TAIL, FT tap 121, FAIRY TAIL, FT tap 122, FAIRY TAIL, FT tap 123, FAIRY TAIL, FT tap 124, FAIRY TAIL, FT tap 125, FAIRY TAIL, FT tap 126, FAIRY TAIL, FT tap 127, FAIRY TAIL, FT tap 128, FAIRY TAIL, FT tap 129, FAIRY TAIL, FT tap 130, FAIRY TAIL, FT tap 131, FAIRY TAIL, FT tap 132, FAIRY TAIL, FT tap 133, FAIRY TAIL, FT tap 134, FAIRY TAIL, FT tap 135, FAIRY TAIL, FT tap 136, FAIRY TAIL, FT tap 137, FAIRY TAIL, FT tap 138, FAIRY TAIL, FT tap 139, FAIRY TAIL, FT tap 140, FAIRY TAIL, FT tap 141, FAIRY TAIL, FT tap 142, FAIRY TAIL, FT tap 143, FAIRY TAIL, FT tap 144, FAIRY TAIL, FT tap 145, FAIRY TAIL, FT tap 146, FAIRY TAIL, FT tap 147, FAIRY TAIL, FT tap 148, FAIRY TAIL, FT tap 149, FAIRY TAIL, FT tap 150, FAIRY TAIL, FT tap 151, FAIRY TAIL, FT tap 152, FAIRY TAIL, FT tap 153, FAIRY TAIL, FT tap 154, FAIRY TAIL, FT tap 155, FAIRY TAIL, FT tap 156, FAIRY TAIL, FT tap 157, FAIRY TAIL, FT tap 158, FAIRY TAIL, FT tap 159, FAIRY TAIL, FT tap 160, FAIRY TAIL, FT tap 161, FAIRY TAIL, FT tap 162, FAIRY TAIL, FT tap 163, FAIRY TAIL, FT tap 164, FAIRY TAIL, FT tap 165, FAIRY TAIL, FT tap 166, FAIRY TAIL, FT tap 167, FAIRY TAIL, FT tap 168, FAIRY TAIL, FT tap 169, FAIRY TAIL, FT tap 170, FAIRY TAIL, FT tap 171, FAIRY TAIL, FT tap 172, FAIRY TAIL, FT tap 173, FAIRY TAIL, FT tap 174, FAIRY TAIL, FT tap 175, Xem Anime Fairy Tail VietSub, Fairy Tail VietSub, Fairy Tail 2009 VietSub, Fairy Tail Full HD, Fairy Tail, Fairy Tail bản đẹp, Fairy Tail trọn bộ, Anime Fairy Tail, Fairy Tail phụ đề, FAIRY TAIL, FT, FAIRY TAIL, FT VietSub, FAIRY TAIL, FT 2009 VietSub, FAIRY TAIL, FT full HD, FAIRY TAIL, FT bản đẹp, FAIRY TAIL, FT trọn bộ, FAIRY TAIL, FT phụ đề, FAIRY TAIL, FT Tap Cuoi, FAIRY TAIL, FT trọn bộ
DMCA.com Protection Status
Tắt Quảng Cáo