Eyeshield 21

Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21

Kobayakawa Sena là một cậu bé chuyên bị sai vặt lúc còn học tiểu học và trung học. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi cậu bắt đầu nhập học ở trường Deimon, và Hiruma - đội trưởng câu lạc bộ bóng bầu dục đã phát hiện ra khả năng đặc biệt ở cậu rất phù hợp với môn thể thao này. Hiruma đã "nhận" cậu ta vào đội bóng và đặt biệt danh cho cậu là Eyeshield 21 - một runner huyền bí có tốc độ ánh sáng. 
Và mọi chuyện bắt đầu từ đó...

200522 phút 20774 lượt xem 1 lượt thích 3 bình luận


Loading...
Thông tin
Nhân vật
Bình luận
Video
Chia sẻ
  • Season: Mùa Xuân
  • Studio: Studio Gallop
Nhân vật đang được cập nhật
PV đang được cập nhật
Keywords: Eyeshield 21 tap 1, Eyeshield 21 tap 2, Eyeshield 21 tap 3, Eyeshield 21 tap 4, Eyeshield 21 tap 5, Eyeshield 21 tap 6, Eyeshield 21 tap 7, Eyeshield 21 tap 8, Eyeshield 21 tap 9, Eyeshield 21 tap 10, Eyeshield 21 tap 11, Eyeshield 21 tap 12, Eyeshield 21 tap 13, Eyeshield 21 tap 14, Eyeshield 21 tap 15, Eyeshield 21 tap 16, Eyeshield 21 tap 17, Eyeshield 21 tap 18, Eyeshield 21 tap 19, Eyeshield 21 tap 20, Eyeshield 21 tap 21, Eyeshield 21 tap 22, Eyeshield 21 tap 23, Eyeshield 21 tap 24, Eyeshield 21 tap 25, Eyeshield 21 tap 26, Eyeshield 21 tap 27, Eyeshield 21 tap 28, Eyeshield 21 tap 29, Eyeshield 21 tap 30, Eyeshield 21 tap 31, Eyeshield 21 tap 32, Eyeshield 21 tap 33, Eyeshield 21 tap 34, Eyeshield 21 tap 35, Eyeshield 21 tap 36, Eyeshield 21 tap 37, Eyeshield 21 tap 38, Eyeshield 21 tap 39, Eyeshield 21 tap 40, Eyeshield 21 tap 41, Eyeshield 21 tap 42, Eyeshield 21 tap 43, Eyeshield 21 tap 44, Eyeshield 21 tap 45, Eyeshield 21 tap 46, Eyeshield 21 tap 47, Eyeshield 21 tap 48, Eyeshield 21 tap 49, Eyeshield 21 tap 50, Eyeshield 21 tap 51, Eyeshield 21 tap 52, Eyeshield 21 tap 53, Eyeshield 21 tap 54, Eyeshield 21 tap 55, Eyeshield 21 tap 56, Eyeshield 21 tap 57, Eyeshield 21 tap 58, Eyeshield 21 tap 59, Eyeshield 21 tap 60, Eyeshield 21 tap 61, Eyeshield 21 tap 62, Eyeshield 21 tap 63, Eyeshield 21 tap 64, Eyeshield 21 tap 65, Eyeshield 21 tap 66, Eyeshield 21 tap 67, Eyeshield 21 tap 68, Eyeshield 21 tap 69, Eyeshield 21 tap 70, Eyeshield 21 tap 71, Eyeshield 21 tap 72, Eyeshield 21 tap 73, Eyeshield 21 tap 74, Eyeshield 21 tap 75, Eyeshield 21 tap 76, Eyeshield 21 tap 77, Eyeshield 21 tap 78, Eyeshield 21 tap 79, Eyeshield 21 tap 80, Eyeshield 21 tap 81, Eyeshield 21 tap 82, Eyeshield 21 tap 83, Eyeshield 21 tap 84, Eyeshield 21 tap 85, Eyeshield 21 tap 86, Eyeshield 21 tap 87, Eyeshield 21 tap 88, Eyeshield 21 tap 89, Eyeshield 21 tap 90, Eyeshield 21 tap 91, Eyeshield 21 tap 92, Eyeshield 21 tap 93, Eyeshield 21 tap 94, Eyeshield 21 tap 95, Eyeshield 21 tap 96, Eyeshield 21 tap 97, Eyeshield 21 tap 98, Eyeshield 21 tap 99, Eyeshield 21 tap 100, Eyeshield 21 tap 101, Eyeshield 21 tap 102, Eyeshield 21 tap 103, Eyeshield 21 tap 104, Eyeshield 21 tap 105, Eyeshield 21 tap 106, Eyeshield 21 tap 107, Eyeshield 21 tap 108, Eyeshield 21 tap 109, Eyeshield 21 tap 110, Eyeshield 21 tap 111, Eyeshield 21 tap 112, Eyeshield 21 tap 113, Eyeshield 21 tap 114, Eyeshield 21 tap 115, Eyeshield 21 tap 116, Eyeshield 21 tap 117, Eyeshield 21 tap 118, Eyeshield 21 tap 119, Eyeshield 21 tap 120, Eyeshield 21 tap 121, Eyeshield 21 tap 122, Eyeshield 21 tap 123, Eyeshield 21 tap 124, Eyeshield 21 tap 125, Eyeshield 21 tap 126, Eyeshield 21 tap 127, Eyeshield 21 tap 128, Eyeshield 21 tap 129, Eyeshield 21 tap 130, Eyeshield 21 tap 131, Eyeshield 21 tap 132, Eyeshield 21 tap 133, Eyeshield 21 tap 134, Eyeshield 21 tap 135, Eyeshield 21 tap 136, Eyeshield 21 tap 137, Eyeshield 21 tap 138, Eyeshield 21 tap 139, Eyeshield 21 tap 140, Eyeshield 21 tap 141, Eyeshield 21 tap 142, Eyeshield 21 tap 143, Eyeshield 21 tap 144, Eyeshield 21 tap 145, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 1, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 2, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 3, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 4, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 5, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 6, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 7, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 8, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 9, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 10, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 11, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 12, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 13, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 14, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 15, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 16, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 17, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 18, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 19, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 20, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 21, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 22, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 23, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 24, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 25, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 26, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 27, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 28, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 29, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 30, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 31, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 32, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 33, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 34, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 35, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 36, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 37, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 38, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 39, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 40, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 41, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 42, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 43, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 44, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 45, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 46, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 47, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 48, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 49, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 50, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 51, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 52, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 53, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 54, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 55, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 56, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 57, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 58, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 59, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 60, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 61, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 62, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 63, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 64, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 65, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 66, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 67, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 68, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 69, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 70, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 71, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 72, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 73, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 74, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 75, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 76, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 77, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 78, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 79, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 80, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 81, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 82, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 83, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 84, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 85, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 86, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 87, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 88, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 89, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 90, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 91, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 92, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 93, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 94, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 95, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 96, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 97, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 98, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 99, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 100, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 101, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 102, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 103, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 104, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 105, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 106, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 107, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 108, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 109, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 110, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 111, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 112, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 113, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 114, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 115, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 116, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 117, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 118, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 119, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 120, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 121, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 122, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 123, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 124, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 125, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 126, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 127, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 128, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 129, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 130, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 131, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 132, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 133, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 134, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 135, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 136, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 137, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 138, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 139, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 140, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 141, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 142, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 143, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 144, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 tap 145, Xem Anime Eyeshield 21 VietSub, Eyeshield 21 VietSub, Eyeshield 21 2005 VietSub, Eyeshield 21 Full HD, Eyeshield 21, Eyeshield 21 bản đẹp, Eyeshield 21 trọn bộ, Anime Eyeshield 21, Eyeshield 21 phụ đề, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 VietSub, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 2005 VietSub, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 full HD, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 bản đẹp, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 trọn bộ, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 phụ đề, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 Tap Cuoi, Runner Huyền Bí, Chú Dơi 21 trọn bộ
DMCA.com Protection Status
Tắt Quảng Cáo