Dragon Ball

Bảy Viên Ngọc Rồng | 7 Viên Ngọc Rồng | Dragonball, DB | ドラゴンボール

Xoay quanh SonGoku, một cậu bé có đuôi sống với ông nội trong một ngôi nhà nhỏ trong rừng. Ở đây cậu bé gặp Bulma. Bulma được chứng kiến sức mạnh của SonGoku và muốn cùng cô lên đường tìm 7 viên ngọc rồng. Bảy viên ngọc rồng chứa đựng một bí mật có thể triệu hồi Long thần và ban điều ước cho ai sở hữu chúng.Trên cuộc hành trình dài đi tìm bảy viên ngọc rồng, họ gặp những người bạn và những đấu sĩ huyền thoại cũng như nhiều ác quỷ. Họ trải qua những khó khăn và học hỏi các chiêu thức võ thuật đặc biệt để tham gia thi đấu trong đại hội võ thuật thế giới được tổ chức hằng năm. Ngoài các sự kiện đại hội võ thuật, Goku và các bạn còn phải đối phó với các thế lực độc ác như Đại vương Pilaf, Quân đoàn khăn đỏ, Đại ma vương Piccolo và những đứa con của hắn.

198624 phút 5055 lượt xem 1 lượt thích 1 bình luận


Loading...
Thông tin
Nhân vật
Bình luận
Video
Chia sẻ
Nhân vật đang được cập nhật
Keywords: Dragon Ball tap 1, Dragon Ball tap 2, Dragon Ball tap 3, Dragon Ball tap 4, Dragon Ball tap 5, Dragon Ball tap 6, Dragon Ball tap 7, Dragon Ball tap 8, Dragon Ball tap 9, Dragon Ball tap 10, Dragon Ball tap 11, Dragon Ball tap 12, Dragon Ball tap 13, Dragon Ball tap 14, Dragon Ball tap 15, Dragon Ball tap 16, Dragon Ball tap 17, Dragon Ball tap 18, Dragon Ball tap 19, Dragon Ball tap 20, Dragon Ball tap 21, Dragon Ball tap 22, Dragon Ball tap 23, Dragon Ball tap 24, Dragon Ball tap 25, Dragon Ball tap 26, Dragon Ball tap 27, Dragon Ball tap 28, Dragon Ball tap 29, Dragon Ball tap 30, Dragon Ball tap 31, Dragon Ball tap 32, Dragon Ball tap 33, Dragon Ball tap 34, Dragon Ball tap 35, Dragon Ball tap 36, Dragon Ball tap 37, Dragon Ball tap 38, Dragon Ball tap 39, Dragon Ball tap 40, Dragon Ball tap 41, Dragon Ball tap 42, Dragon Ball tap 43, Dragon Ball tap 44, Dragon Ball tap 45, Dragon Ball tap 46, Dragon Ball tap 47, Dragon Ball tap 48, Dragon Ball tap 49, Dragon Ball tap 50, Dragon Ball tap 51, Dragon Ball tap 52, Dragon Ball tap 53, Dragon Ball tap 54, Dragon Ball tap 55, Dragon Ball tap 56, Dragon Ball tap 57, Dragon Ball tap 58, Dragon Ball tap 59, Dragon Ball tap 60, Dragon Ball tap 61, Dragon Ball tap 62, Dragon Ball tap 63, Dragon Ball tap 64, Dragon Ball tap 65, Dragon Ball tap 66, Dragon Ball tap 67, Dragon Ball tap 68, Dragon Ball tap 69, Dragon Ball tap 70, Dragon Ball tap 71, Dragon Ball tap 72, Dragon Ball tap 73, Dragon Ball tap 74, Dragon Ball tap 75, Dragon Ball tap 76, Dragon Ball tap 77, Dragon Ball tap 78, Dragon Ball tap 79, Dragon Ball tap 80, Dragon Ball tap 81, Dragon Ball tap 82, Dragon Ball tap 83, Dragon Ball tap 84, Dragon Ball tap 85, Dragon Ball tap 86, Dragon Ball tap 87, Dragon Ball tap 88, Dragon Ball tap 89, Dragon Ball tap 90, Dragon Ball tap 91, Dragon Ball tap 92, Dragon Ball tap 93, Dragon Ball tap 94, Dragon Ball tap 95, Dragon Ball tap 96, Dragon Ball tap 97, Dragon Ball tap 98, Dragon Ball tap 99, Dragon Ball tap 100, Dragon Ball tap 101, Dragon Ball tap 102, Dragon Ball tap 103, Dragon Ball tap 104, Dragon Ball tap 105, Dragon Ball tap 106, Dragon Ball tap 107, Dragon Ball tap 108, Dragon Ball tap 109, Dragon Ball tap 110, Dragon Ball tap 111, Dragon Ball tap 112, Dragon Ball tap 113, Dragon Ball tap 114, Dragon Ball tap 115, Dragon Ball tap 116, Dragon Ball tap 117, Dragon Ball tap 118, Dragon Ball tap 119, Dragon Ball tap 120, Dragon Ball tap 121, Dragon Ball tap 122, Dragon Ball tap 123, Dragon Ball tap 124, Dragon Ball tap 125, Dragon Ball tap 126, Dragon Ball tap 127, Dragon Ball tap 128, Dragon Ball tap 129, Dragon Ball tap 130, Dragon Ball tap 131, Dragon Ball tap 132, Dragon Ball tap 133, Dragon Ball tap 134, Dragon Ball tap 135, Dragon Ball tap 136, Dragon Ball tap 137, Dragon Ball tap 138, Dragon Ball tap 139, Dragon Ball tap 140, Dragon Ball tap 141, Dragon Ball tap 142, Dragon Ball tap 143, Dragon Ball tap 144, Dragon Ball tap 145, Dragon Ball tap 146, Dragon Ball tap 147, Dragon Ball tap 148, Dragon Ball tap 149, Dragon Ball tap 150, Dragon Ball tap 151, Dragon Ball tap 152, Dragon Ball tap 153, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 1, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 2, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 3, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 4, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 5, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 6, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 7, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 8, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 9, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 10, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 11, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 12, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 13, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 14, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 15, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 16, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 17, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 18, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 19, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 20, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 21, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 22, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 23, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 24, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 25, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 26, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 27, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 28, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 29, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 30, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 31, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 32, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 33, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 34, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 35, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 36, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 37, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 38, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 39, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 40, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 41, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 42, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 43, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 44, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 45, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 46, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 47, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 48, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 49, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 50, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 51, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 52, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 53, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 54, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 55, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 56, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 57, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 58, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 59, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 60, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 61, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 62, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 63, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 64, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 65, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 66, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 67, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 68, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 69, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 70, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 71, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 72, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 73, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 74, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 75, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 76, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 77, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 78, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 79, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 80, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 81, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 82, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 83, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 84, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 85, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 86, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 87, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 88, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 89, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 90, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 91, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 92, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 93, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 94, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 95, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 96, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 97, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 98, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 99, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 100, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 101, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 102, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 103, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 104, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 105, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 106, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 107, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 108, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 109, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 110, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 111, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 112, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 113, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 114, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 115, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 116, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 117, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 118, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 119, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 120, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 121, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 122, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 123, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 124, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 125, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 126, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 127, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 128, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 129, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 130, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 131, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 132, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 133, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 134, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 135, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 136, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 137, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 138, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 139, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 140, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 141, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 142, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 143, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 144, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 145, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 146, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 147, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 148, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 149, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 150, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 151, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 152, Bảy Viên Ngọc Rồng tap 153, Xem Anime Dragon Ball VietSub, Dragon Ball VietSub, Dragon Ball 1986 VietSub, Dragon Ball Full HD, Dragon Ball, Dragon Ball bản đẹp, Dragon Ball trọn bộ, Anime Dragon Ball, Dragon Ball phụ đề, Bảy Viên Ngọc Rồng, Bảy Viên Ngọc Rồng VietSub, Bảy Viên Ngọc Rồng 1986 VietSub, Bảy Viên Ngọc Rồng full HD, Bảy Viên Ngọc Rồng bản đẹp, Bảy Viên Ngọc Rồng trọn bộ, Bảy Viên Ngọc Rồng phụ đề, Bảy Viên Ngọc Rồng Tap Cuoi, Bảy Viên Ngọc Rồng trọn bộ
DMCA.com Protection Status