ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC

Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật)

''Xuất thân từ hoàng tộc, Sở Uyên mỗi việc làm đều như đi một nước cờ - có thể nhìn như không có gì, nhưng có ảnh hưởng đến cả đại cục. Đăng cơ năm mười tám tuổi thì chưa tới nửa năm sau Vân Nam đã nổi loạn, mặc dù các lão thần đương triều mỗi người một tâm tư khác nhau nhưng đều muốn xem tân hoàng đế sẽ xử lý cục diện như thế nào. Cũng thật khó lường, tân đế ở vương thành còn chưa kịp tạo ra động tĩnh thì ngàn dặm ngoài kia, Tây Nam Vương Đoàn Bạch Nguyệt đã sớm tự xuất binh dẹp loạn, thế như chẻ tre, không quá nửa năm đã bình định giặc cỏ. Nội cung lác đác ánh trăng, Sở Uyên tự tay đóng con dấu, hạ lệnh đưa mật hàm khẩn cấp tám trăm dặm tới Vân Nam – Lần này lại muốn trẫm dùng cái gì trao đổi? Nét chữ cứng rắn thấm qua cả mặt sau giấy tuyên thành, hầu như có thể nhìn ra được lúc viết mấy chữ này, vị đế vương trẻ tuổi đã phẫn nộ ra sao. Đoàn Bạch Nguyệt thong thả mở giấy ra, đoan đoan chính chính trả lời một chữ. Ngươi.''

201820 phút 2111 lượt xem 7 lượt thích 1 bình luận


Loading...
Thông tin
Nhân vật
Bình luận
Video
Chia sẻ
  • Season: Mùa Hạ
  • Studio: Chưa Cập Nhật
  • Lịch chiếu:
Nhân vật đang được cập nhật
PV đang được cập nhật
Keywords: ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 1, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 2, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 3, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 4, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 5, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 6, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 7, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 8, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 9, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 10, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 11, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 12, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 13, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 14, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 15, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 16, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 17, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 18, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 19, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 20, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 21, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 22, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 23, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 24, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 25, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 26, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 27, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 28, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 29, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 30, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 31, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 32, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 33, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 34, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 35, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 36, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 37, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 38, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 39, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC tap 40, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 1, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 2, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 3, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 4, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 5, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 6, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 7, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 8, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 9, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 10, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 11, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 12, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 13, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 14, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 15, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 16, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 17, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 18, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 19, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 20, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 21, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 22, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 23, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 24, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 25, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 26, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 27, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 28, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 29, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 30, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 31, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 32, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 33, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 34, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 35, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 36, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 37, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 38, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 39, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) tap 40, Xem Anime ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC VietSub, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC VietSub, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC 2018 VietSub, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC Full HD, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC bản đẹp, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC trọn bộ, Anime ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC, ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢC phụ đề, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật), Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) VietSub, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) 2018 VietSub, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) full HD, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) bản đẹp, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) trọn bộ, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) phụ đề, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) Tap Cuoi, Đế Vương Công Lược (Đang cập nhật) trọn bộ
DMCA.com Protection Status