Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên

Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật)

Mưu đồ tiêu diệt Linh Thế Tôn Giả của nhân loại được Đấu Hồn Vệ phong ấn kiếm Trình Huyền Hoàng. Đến hôm nay dục vọng của nhân loại đã tăng lên vô hạn. Cướp bóc tài nguyên, phá hoại môi trường, hơi thở đen tối dày đặc khiến cho kiếm Huyền Hoàng bị ăn mòn. Linh Thế Tôn Giả sau khi tỉnh lại đã tự mình truyền lực hắc ám ra ngoài, nhân loại tổ chức đêm La Sát Giáo, một mặt tìm kiếm lực lượng Huyền Đức bị thất lạc, mưu đồ phá bỏ phong ấn của bản thân, mặt khác khắp nơi tiêu diệt hậu duệ của Đấu Hồn Vệ, để giải trừ nỗi lo về sau. Trương Sơn Phong bất ngờ lao vào một phen tranh chấp, trong người Đấu Hồn bị kích động, ông ấy lợi dụng lực lượng của Đấu Hồn Vệ, cứu được hậu duệ của Đấu Hồn Vệ ra khỏi nơi nguy hiểm làm quan sáng rõ. Trương Sơn đã biết được thân thế của Hậu duệ Đấu Hồn Vệ, chủ động gánh vác việc tìm kiếm người kế thừa khác của Đấu hồn, sau đó chống lại tổ chức tà ác, nhiệm vụ quan trọng cứu vãn nhân loại, chuyện trải qua một phen rung động lòng người đã tao ra sự mở đầu.

201820 phút 1281 lượt xem 2 lượt thích 0 bình luận


Loading...
Thông tin
Nhân vật
Bình luận
Video
Chia sẻ
  • Dạng anime: TV Series
  • Trạng thái: 25/40Xem Tập 25
  • Nguồn:
  • Season: Mùa Hạ
  • Studio: Chưa cập nhật
  • Lịch chiếu:
Nhân vật đang được cập nhật
PV đang được cập nhật
Keywords: Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 1, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 2, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 3, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 4, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 5, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 6, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 7, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 8, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 9, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 10, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 11, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 12, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 13, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 14, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 15, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 16, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 17, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 18, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 19, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 20, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 21, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 22, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 23, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 24, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 25, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 26, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 27, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 28, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 29, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 30, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 31, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 32, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 33, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 34, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 35, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 36, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 37, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 38, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 39, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên tap 40, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 1, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 2, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 3, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 4, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 5, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 6, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 7, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 8, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 9, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 10, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 11, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 12, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 13, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 14, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 15, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 16, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 17, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 18, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 19, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 20, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 21, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 22, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 23, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 24, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 25, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 26, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 27, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 28, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 29, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 30, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 31, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 32, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 33, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 34, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 35, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 36, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 37, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 38, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 39, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) tap 40, Xem Anime Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên VietSub, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên VietSub, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên 2018 VietSub, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên Full HD, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên bản đẹp, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên trọn bộ, Anime Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên phụ đề, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật), Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) VietSub, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) 2018 VietSub, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) full HD, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) bản đẹp, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) trọn bộ, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) phụ đề, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) Tap Cuoi, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên (Đang cập nhật) trọn bộ
DMCA.com Protection Status