Uchu Sentai Kyuranger

Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger

Các thành viên của Uchu Sentai Kyuranger được lấy tên từ tên của 9 chòm sao trong 88 chòm sao trong thiên văn hiện đại. Các chòm sao là thứ mà các Kyuranger phải tìm kiếm. Trước mắt sẽ có 42 Kyutama tương ứng với 42 chòm sao, và theo nhiều dự đoán sẽ còn 46 Kyutama nữa cho 46 chòm sao còn lại. Riêng 9 thành viên trong đội thì mỗi người sẽ có sẵn 1 Kyutama tương ứng với chòm sao của họ. Tên của đội Kyuranger tương ứng với 9 chòm sao lần lượt là: Shishi Red (chòm sao Sư Tử), Sasori Orange (chòm sao Thiên Yết), Ookami Blue (chòm sao Sài Lang), Tenbin Gold (chòm sao Thiên Bình), Oushi Black (chòm sao Kim Ngưu), Hebitsukai Silver (chòm sao Xà Phu), Washi Pink (chòm sao Thiên Ưng), Chameleon Green (chòm sao Yển Diên), Kajiki Yellow (chòm sao Kiếm Ngư).Và trong tuơng lai, có thể sẽ có thêm 2 thành viên nữa là Ryu Commander (chòm sao Thiên Long), Koguma Skyblue (chòm sao Đai Hùng), hiện chưa có thông tin chính thức về 2 nhân vật này, nhưng có thông tin cho rằng Ryu Commander là Shou Ronbou.

 

201723 phút 10792 lượt xem 2 lượt thích 0 bình luận


Loading...
Thông tin
Nhân vật
Bình luận
Video
Chia sẻ
  • Dạng anime: TV Series
  • Trạng thái: 48/48Xem Tập 48
  • Nguồn: Manga
  • Season:
  • Studio: Chưa cập nhật
  • Lịch chiếu:
Nhân vật đang được cập nhật
Keywords: Uchu Sentai Kyuranger tap 1, Uchu Sentai Kyuranger tap 2, Uchu Sentai Kyuranger tap 3, Uchu Sentai Kyuranger tap 4, Uchu Sentai Kyuranger tap 5, Uchu Sentai Kyuranger tap 6, Uchu Sentai Kyuranger tap 7, Uchu Sentai Kyuranger tap 8, Uchu Sentai Kyuranger tap 9, Uchu Sentai Kyuranger tap 10, Uchu Sentai Kyuranger tap 11, Uchu Sentai Kyuranger tap 12, Uchu Sentai Kyuranger tap 13, Uchu Sentai Kyuranger tap 14, Uchu Sentai Kyuranger tap 15, Uchu Sentai Kyuranger tap 16, Uchu Sentai Kyuranger tap 17, Uchu Sentai Kyuranger tap 18, Uchu Sentai Kyuranger tap 19, Uchu Sentai Kyuranger tap 20, Uchu Sentai Kyuranger tap 21, Uchu Sentai Kyuranger tap 22, Uchu Sentai Kyuranger tap 23, Uchu Sentai Kyuranger tap 24, Uchu Sentai Kyuranger tap 25, Uchu Sentai Kyuranger tap 26, Uchu Sentai Kyuranger tap 27, Uchu Sentai Kyuranger tap 28, Uchu Sentai Kyuranger tap 29, Uchu Sentai Kyuranger tap 30, Uchu Sentai Kyuranger tap 31, Uchu Sentai Kyuranger tap 32, Uchu Sentai Kyuranger tap 33, Uchu Sentai Kyuranger tap 34, Uchu Sentai Kyuranger tap 35, Uchu Sentai Kyuranger tap 36, Uchu Sentai Kyuranger tap 37, Uchu Sentai Kyuranger tap 38, Uchu Sentai Kyuranger tap 39, Uchu Sentai Kyuranger tap 40, Uchu Sentai Kyuranger tap 41, Uchu Sentai Kyuranger tap 42, Uchu Sentai Kyuranger tap 43, Uchu Sentai Kyuranger tap 44, Uchu Sentai Kyuranger tap 45, Uchu Sentai Kyuranger tap 46, Uchu Sentai Kyuranger tap 47, Uchu Sentai Kyuranger tap 48, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 1, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 2, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 3, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 4, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 5, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 6, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 7, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 8, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 9, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 10, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 11, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 12, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 13, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 14, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 15, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 16, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 17, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 18, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 19, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 20, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 21, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 22, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 23, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 24, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 25, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 26, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 27, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 28, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 29, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 30, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 31, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 32, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 33, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 34, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 35, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 36, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 37, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 38, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 39, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 40, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 41, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 42, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 43, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 44, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 45, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 46, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 47, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger tap 48, Xem Anime Uchu Sentai Kyuranger VietSub, Uchu Sentai Kyuranger VietSub, Uchu Sentai Kyuranger 2017 VietSub, Uchu Sentai Kyuranger Full HD, Uchu Sentai Kyuranger, Uchu Sentai Kyuranger bản đẹp, Uchu Sentai Kyuranger trọn bộ, Anime Uchu Sentai Kyuranger, Uchu Sentai Kyuranger phụ đề, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger VietSub, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger 2017 VietSub, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger full HD, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger bản đẹp, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger trọn bộ, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger phụ đề, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger Tap Cuoi, Chiến Đội Vũ Trụ Kyuranger trọn bộ
DMCA.com Protection Status